Klubweb.cz - profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Pro řízení oddílu doporučujeme Klubový informační systém. | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

Otevřený dopis VV FAČR s žádostí o prominutí kompenzačního poplatku

13.01.2021 | Jiří Weigl

Předseda klubu FK Brandýs Jiří Weigl odeslal Výkonnému výboru FAČR žádost o prominutí tzv. kompenzačního poplatku ve výši 250.000,- Kč, který klubu vyměřila STK ŘKČ za tvrzenou absenci mládežnických oddílů. Text dopisu naleznete v článku. 

Výkonnému výboru Fotbalové asociace ČR


V Brandýse nad Labem dne 13. ledna 2021


Věc:  Otevřený dopis členského klubu FK Brandýs nad Labem s žádostí o prominutí uloženého kompenzačního poplatku za tvrzenou absenci mládežnických oddílů

 

Vážení členové výkonného výboru,

obracím se na Vás v zastoupení členského klubu FAČR, spolku Fotbalový klub Brandýs nad Labem, z.s., ID FAČR: 2090781. Ze strany STK ŘKČ bylo našemu klubu doručeno rozhodnutí o vyměření kompenzačního poplatku ve výši 250.000,- Kč za tvrzenou absenci mládežnických oddílů. Odvolací komise FAČR na svém jednání dne 25.11.2020 námi podané odvolání zamítla. Náš členský klub nesouhlasí nejenom s udělením kompenzačního poplatku, ale rovněž s nerovným přístupem STK ŘKČ k jednotlivým členským klubům, které působí v soutěžích organizovaných tímto orgánem.

Předně mi dovolte, abych se vrátil do nedávné historie, konkrétně do roku 2009, kdy jsme se u nás ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav z důvodu nižších počtů dětí přicházejících do mládežnických oddílů našeho klubu a klubu FK Slavoj Stará Boleslav rozhodli vytvořit spojený mládežnický klub, FK Brandýs-Boleslav, o.s., ID: 2090761 (dále jen „FKBB“). Potřebnou asistenci k tomuto projektu poskytla rovněž FAČR, která významně pomohla tomuto projektu vzniknout. Za více než 11 let své existence si mládežnický klub FKBB učinil renomé, vybudoval trenérskou a organizační strukturu a dnes v jeho barvách působí více než 200 dětí z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a přilehlého regionu. Členy výboru klubu FKBB jsou členové mateřských klubů FK Brandýs nad Labem a FK Slavoj Stará Boleslav, jejichž barvy ctí rovněž klubový znak FKBB. Klub FKBB je významně podporován dotacemi ze státního rozpočtu a z rozpočtu města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, které vznik a chod mládežnického klubu FKBB jednoznačně podporuje. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vždy podporovalo sportování fotbalové mládeže právě v rámci transparentního mládežnického klubu, v jehož vedení jsou zastoupeni členové obou mateřských klubů.

Od roku 2017 působí první mužstvo dospělých fotbalistů našeho klubu v soutěžích organizovaných Řídící komisí pro Čechy, konkrétně v českých divizích (skupina B a C). Mládežnické oddíly klubu FKBB byly ze strany orgánů FAČR vždy respektovány jako mládežnické oddíly našeho klubu.  

Rozhodnutí STK ŘKČ vyměřit našemu klubu kompenzační poplatek vnímáme jako rozhodnutí s ohledem na výše popsané historické souvislosti překvapivé. Byť rozumíme účelu vybírání kompenzačních poplatků za absenci mládežnických oddílů, nezastáváme názor, že by tato povinnost měla dopadat na takové členské kluby, které se prokazatelně snaží vychovávat mladé fotbalisty, ať už ve spolupráci s jinými členskými kluby, nebo s formálně odděleným spolkem zastřešujícím mládežnický fotbal.

Ohledně právní povahy kompenzačního poplatku máme rovněž závažné pochybnosti. Z platných stanov FAČR možnost vyměřovat takové platby nevyplývá. Soutěžní řád sezóny 2020/21 byl novelizován až po podání přihlášek členských klubů do soutěží a stejně tak rozpis mistrovských zápasů ŘKČ, přičemž v předchozím soutěžního řádu sezóny 2019/20 nebyla signalizována žádná změna. Žádný z uvedených předpisů rovněž výslovně nestanovuje, že by mládežnické kluby zřízené jinými členskými kluby neměly být řídícím orgánem soutěže uznávány.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí kompetentních orgánů FAČR neobsahují odůvodnění, můžeme pouze odhadovat, podle jakého klíče tyto orgány rozhodovaly. Jde-li pouze o formalistické posouzení, zda konkrétní klub s členským ID má rovněž oddíly mládeže, pak některé další kluby působící v soutěžích organizovaných ŘKČ právně rovněž nemají žádné mládežnické oddíly (spolky sdružující mládežnické oddíly mají jiné členské ID), avšak těmto členským klubům žádné kompenzační poplatky vyměřeny nebyly. Jedná se například o divizní kluby FK Neratovice-Byškovice s.r.o. (ID: 2060641), FK Baník Most-Souš s.r.o. (ID: 4250401), FK ROBSTAV Přeštice a.s. (ID: 3240311), nebo FK Náchod s.r.o. (ID: 5230321). STK ŘKČ tedy v takovém případě nepostupuje stejným metrem vůči všem klubům, jedná diskriminačně a v rozporu se stanovami FAČR, vyměřuje-li kompenzační poplatky jenom některým členským družstvům a jiným nikoliv.

V současné době v důsledku celosvětové pandemie nemoci Covid-19 významně poklesla ochota podnikatelských subjektů, ale i územně samosprávných celků poskytovat podporu amatérskému sportu. Náš klub přišel prakticky o veškerá sponzorská plnění. Rozhodnutí orgánů FAČR o vyměření kompenzačního poplatku tedy přišla v tu nejnevhodnější chvíli a bude mít pro náš klub devastující finanční účinky.

Vzhledem k tomu, že výkonný výbor FAČR je podle platných stanov (čl. 22 odst. 6 písm. n) oprávněn schvalovat výši, splatnost a způsob použití zvláštních poplatků vybíraných od některých členů Asociace se zvláštními právy, domníváme se, že může rovněž rozhodnout o prominutí poplatků. Tímto tedy žádáme výkonný výbor FAČR o prominutí úhrady kompenzačního poplatku vyměřeného ze strany STK ŘKČ ve výši 250.000,- Kč pro letošní sezónu. Jsme toho názoru, že pokud si má fotbal zasloužit v současné době důvěru členů a členských klubů FAČR, ale i veřejnosti, která je z rozsahu současných skandálů vedení FAČR znechucena, je třeba postupovat transparentně a nediskriminačně vůči všem členům a členským oddílům.    

Věřím, že výkonný výbor FAČR vyjde této žádosti vstříc a za toto jménem klubu FK Brandýs nad Labem, z.s. všem jeho členům děkuji.

 

Za Fotbalový klub Brandýs nad Labem, z.s.

 

Mgr. Jiří Weigl, advokát, v.r.

zde jako předseda výboru klubu

 

 

.

 

 
Aktuální články
Umělá tráva k pronájmu

Více informací se dozvíte zde.

 
Brandýs před pauzou zvítězil nad Ostrovem

Na uzavřeném stadionu Spořilov před minimálně čtrnáctidenní pauzou Brandýs dokázal bez podpory fanoušků v nervózním utkání otočit...

 
Nejtěsnější prohra proti Českému Brodu

Ze Sokolče, kde svá utkání hraje Český Brod, se bohužel vracíme bez bodu.

 
Proti Rakovníku první výhra za tři body
 
Z Mostu si odvážíme bod
 
Branka v závěru utkání rozhodla o vítezství Kladna
 
Z Dobříše odjíždíme bez bodu
 
V souboji s Českou Lípou výhra na penalty
 
S Chomutovem pouze bod
 
Do 2.kola MOL Cupu postupují Domažlice
 
 
FK Brandýs nad Labem - kontakt: david.simon@esports.cz RSS